SON DAKİKA

Va­liz­den cep­ha­ne­lik çıktı!

Bu haber 28 Ekim 2020 - 10:08 'de eklendi ve 470 views kez görüntülendi.

Gi­re­sun’da silah ka­çak­çı­lı­ğın­dan tu­tuk­la­nan Y.B. isim­li yol­cu­nun va­li­zin­de 12 ta­ban­ca ile 12 şar­jör ele ge­çi­ril­di

Gi­re­sun’da silah ka­çak­çı­lı­ğı yap­tı­ğı id­di­asıy­la gö­zal­tı­na alı­nan şüp­he­li tu­tuk­lan­dı. İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Ka­çak­çı­lık ve Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şube Mü­dür­lü­ğü ekip­le­rin­ce yü­rü­tü­len ça­lış­ma­lar so­nu­cu il mer­ke­zin­de dur­du­ru­lan bir yolcu oto­bü­sün­de arama ya­pıl­dı. Ara­ma­da Y.B. isim­li yol­cu­nun va­li­zin­den 12 ta­ban­ca ile 12 şar­jör ele ge­çi­ril­di. Em­ni­yet­te­ki iş­lem­le­ri­nin ar­dın­dan ad­li­ye­ye sevk edi­len Y.B. çı­ka­rıl­dı­ğı mah­ke­me­ce tu­tuk­lan­dı.