Şanlı Türk Mil­le­ti « Giresun İleri Gazetesi

SON DAKİKA

Şanlı Türk Mil­le­ti

Bu haber 22 Mart 2021 - 9:19 'de eklendi ve 2.951 views kez görüntülendi.

Des­tan­la­rı­mız bizim, ömür geçse unu­tul­maz.
Şe­hit­le­rin ha­tı­ra­sı, çiçek mi­sa­li­dir; sol­maz.
106 yıl oldu bugün, göz­le­ri­miz gü­neş­te,
Bir zafer yük­sel­di on­beş­li­le­rin el­le­rin­de
**
Harp çı­kı­yor dendi 15’li yi­ğit­le­re
Kadın erkek yaşlı genç koş­tu­lar cep­he­ye
Kimi cep­he­de, kimi cep­he­nin bir adım ge­ri­sin­de
Umut oldu şanlı mil­le­ti­min büyük ha­yal­le­ri­ne
**
Seyit on­ba­şı sırt­la­dı kos­ko­ca bir ta­ri­hi.
Ye­nil­mez de­nen­le­ri, inan­cıy­la yendi.
Ken­din­den ağır bir top mer­mi­si na­si­bi.
Sırt­la­dı na­si­bi­ni, düş­ma­na en ağır dersi verdi.
**
Kı­na­lı Hasan’ın di­le­ği ebedi şe­ha­det­ti.
Ana­cı­ğı, ev­la­dı­nı şe­ha­de­te ema­net etti.
Bir gün olsun tit­re­me­di güzel yü­rek­le­ri.
Kı­na­lı Hasan ve anası, vatan uğ­ru­na can verdi
**
Cep­he­de yoktu bir lokma yi­ye­ce­ği
Kimi zaman, bir yudum suya has­ret Meh­me­dim
En ön saf­lar­da şe­ha­det şer­be­ti­ni içti.
Vatan için öl­me­ye “Ey­val­lah” dedi can Meh­me­dim.
**
Düş­man ken­din­den emin, düş­man en kal­leş­ti
Türk’ün gü­cü­nü hakir, hor gö­ren­di
Hain düş­man, kendi kib­ri­ne ye­nil­di.
Yedi düvel bir oldu, Türk’e dur di­ye­me­di
**
Bu top­rak­lar, ölüme gü­le­rek gi­den­le­rin evi.
Bu top­rak­lar bir ka­rı­şa bin can ve­ren­le­rin evi.
Böy­le­si bir sev­da­yı, düş­man­lar bi­le­mez­di,
So­nun­da Meh­me­di­min ce­sa­re­ti­ne boyun eğdi
**
Ana­far­ta­lar Conk­ba­yı­rı, as­lan­la­rın yat­tı­ğı yerdi.
Ge­ri­ye sar­sıl­maz bir iman va­si­yet etti
Türk mil­le­ti­nin za­fe­re inan­cı, şanlı ta­ri­hin­den­di.
15 Tem­muz’da, mil­le­tim aynı inan­cı gös­ter­di.
**
Bi­li­riz, tü­ken­mek bil­mez düş­ma­nın hi­le­si.
Ge­li­bo­lu’da Sam­sun’da bin türlü hile de­ne­di
Hep yendi düş­ma­nı, Aziz Türk Mil­le­ti.
Ası­mın nesli, na­mu­su­nu ha­in­le­re çiğ­net­me­di.!
**
Ma­laz­girt, İstan­bul, Ça­nak­ka­le ve daha ni­ce­le­ri
Kı­lıç­la yahut tü­fek­le Meh­me­dim “Allah” dedi
Haç ile hi­la­lin sa­va­şı bu, 1000 yıl­dır bit­me­di
Ası­mın nesli, na­mu­su­nu ha­in­le­re çiğ­net­me­di!

Muhammed Furkan Geldi
Muhammed Furkan Geldifurkan@giresunileri.com