SON DAKİKA

“İlimiz ve böl­ge­miz için ha­yır­lı olsun”

Bu haber 28 Ekim 2020 - 10:09 'de eklendi ve 336 views kez görüntülendi.

Gi­re­sun Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ay­te­kin Şen­li­k-oğ­lu, dün Ordu’da dü­zen­le­nen Doğu Ka­ra­de­niz Kal­kın­ma Ajan­sı’nın 133. Yö­ne­tim Ku­ru­lu Top­lan­tı­sı’na ka­tıl­dı. Şen­li­koğ­lu, ko­nuy­la il­gi­li yap­tı­ğı açık­la­ma­da; “Gi­re­sun Va­li­miz Sn. Enver Ünlü ile bir­lik­te ka­tıl­dı­ğı­mız ve ev sa­hip­li­ği­ni Ordu Va­li­si Sn. Tun­cay Sonel’in yap­tı­ğı Doğu Ka­ra­de­niz Kal­kın­ma Ajan­sı’nın 133. Yö­ne­tim Ku­ru­lu Top­lan­tı­sı’nda alı­nan ka­rar­la­rın ili­mi­ze ve böl­ge­mi­ze ha­yır­lar ge­tir­me­si­ni di­le­rim” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Öte yan­dan dünkü top­lan­tı­da 10 yıl içe­ri­sin­de DOKA ta­ra­fın­dan böl­ge­de top­lam büt­çe­si 297 mil­yon TL’yi bulan bin 267 pro­je­ye des­tek sağ­lan­dı­ğı­ ve bu des­tek­le­rin devam ede­ce­ği açık­lan­dı.