SON DAKİKA
GiresunsporAdana DemirsporAdanasporAltınorduMKE AnkaragücüBalıkesirsporBolusporÇaykur RizesporDenizlisporGazişehir Gaziantep FKGaziantepsporElazığsporİstanbulsporManisasporSamsunsporEskişehirsporÜmraniyesporBŞB Erzurumspor

“İç sa­ha­da puan kaybı is­te­mi­yo­ruz”

Bu haber 28 Ekim 2020 - 10:21 'de eklendi ve 459 views kez görüntülendi.

Ço­ta­nak­la­rın tek­nik pat­ro­nu Keleş; “Üm­ra­ni­yes­por en­ge­li­ni ka­yıp­sız geçip üst sı­ra­la­ra doğru tır­ma­nı­şı­mı­zı sür­dür­mek ama­cın­da­yız.”

TFF 1. Lig tem­sil­ci­miz Gi­re­suns­por’da, tek­nik di­rek­tör Hakan Keleş, cu­mar­te­si günü oy­na­na­cak Üm­ra­ni­yes­por maçı ön­ce­si ga­ze­te­mi­ze özel açık­la­ma­lar yaptı.
Ligde geçen haf­ta­yı Altay’da ya­şa­nan ko­ro­na­vi­rüs va­ka­la­rı ne­de­niy­le maç yap­ma­dan geç­mek zo­run­da kal­dık­la­rı­nı ha­tır­la­tan Keleş, “Ön­ce­lik­le Altay ca­mi­ası­na bir kez daha geç­miş olsun di­lek­le­ri­mi­zi ile­ti­yo­rum. Covid 19 test­le­ri po­zi­tif çıkan her­ke­se acil şi­fa­lar di­li­yo­rum” dedi.
Ko­ro­na­vi­rüs pan­de­mi­si­nin tüm olum­suz­luk­la­rı­na rağ­men ligin devam et­ti­ği­ni ve ön­le­ri­ne bak­mak zo­run­da ol­duk­la­rı­nı kay­de­den Keleş, “Cu­mar­te­si günü kendi evi­miz­de Üm­ra­ni­yes­por ile karşı kar­şı­ya ge­le­ce­ğiz. Ra­ki­bi­miz lige is­te­di­ği gibi baş­la­ya­ma­dı. Şid­det­le puan ya da pu­an­la­ra ih­ti­ya­cı olan bir ta­kım­la kar­şı­la­şa­ca­ğız. Bi­zim­de ka­zan­mak­tan başka bir dü­şün­ce­miz yok. En önem­li­si de kendi evi­miz­de artık puan kay­bet­mek is­te­mi­yo­ruz. Çok zorlu bir 90 da­ki­ka biz­le­ri bek­li­yor. Bu maçın ha­zır­lık­la­rı­nı kendi te­sis­le­ri­miz­de sür­dü­rü­yo­ruz. Ta­kı­mı­mız­da önem­li bir eksik yok. Oyun­cu­la­rı­mı­zın moral ve mo­ti­vas­yon­la­rı üst se­vi­ye­de. Bu olum­lu ha­vay­la çı­ka­ca­ğı­mız Üm­ra­ni­yes­por kar­şı­laş­ma­sı­nı ka­za­nıp, sı­ra­la­ma­da­ki yük­se­li­şi­mi­zi devam et­tir­mek is­ti­yo­ruz” şek­lin­de ko­nuş­tu.

PUAN DURUMU
Süper Lig
# TAKIMLAR O AV P
PTT 1.Lig
# TAKIMLAR O AV P
LİG FİKSTÜRÜ
Süper Lig
PTT 1.Lig