Ce­se­di bu­lun­du « Giresun İleri Gazetesi

SON DAKİKA

Ce­se­di bu­lun­du

Bu haber 25 Kasım 2020 - 9:48 'de eklendi ve 148 views kez görüntülendi.

Gi­re­sun’un Güce il­çe­sin­de de­re­ye yu­var­la­nan oto­mo­bi­lin kay­bo­lan sü­rü­cü­sü ölü bu­lun­du İlit kö­yün­de kul­lan­dı­ğı oto­mo­bi­lin Ge­le­ve­ra De­re­si­ne yu­var­lan­ma­sı so­nu­cu kay­bo­lan İlhan Gür­büz’ün bu­lun­ma­sı için dün sabah sa­at­le­rin­den iti­ba­ren Jan­dar­ma Su Altı Arama Timi, AFAD, AKUT ve Gi­re­sun Be­le­di­ye­si Su Altı Arama ekip­le­rin­ce ça­lış­ma­lar yo­ğun­laş­tı­rıl­dı. Ça­lış­ma­lar so­nu­cu Gür­büz’ün ce­se­di­ne kay­bol­du­ğu yer­den yak­la­şık 500 metre me­sa­fe­de köp­rü­ye ta­kıl­mış odun par­ça­la­rı­nın ol­du­ğu yerde ula­şıl­dı.