Muhammed Furkan Geldi « Giresun İleri Gazetesi

SON DAKİKA
Muhammed Furkan Geldi
Muhammed Furkan Geldifurkan@giresunileri.com

YAZARA AİT TÜM YAZILAR

Köşe Yazısı

Şanlı Türk Mil­le­ti

Des­tan­la­rı­mız bizim, ömür geçse unu­tul­maz. Şe­hit­le­rin ha­tı­ra­sı, çiçe...

Köşe Yazısı

Böyle Git­mez

Ağır ya­ra­lı kal­bim, bir türlü iyi­le­şe­mez Ça­re­siz atmak is­ti­yor ken­di­...

Köşe Yazısı

Yemin Olsun

Yemin olsun ben sen­den vaz­geç­me­ye­ce­ğim Seni sev­me­yi bir gün olsun ihmal ...

Köşe Yazısı

Kin Girdi Ara­mı­za

İna­na­ma­dı kimse bizim ay­rı­la­ca­ğı­mı­za Bir­bi­ri­mi­zi çok se­ver­ken aşk...

Köşe Yazısı

MU­HA­SE­BE

Sı­ğa­mı­yo­rum ne gün­le­re ne hain ge­ce­le­re Gün­dü­züm­den ça­lı­yor, esir ...

Köşe Yazısı

Öz­le­nen O Söz­ler

Çok ka­rı­şır­dın ken­di­me hiç dik­kat et­me­yi­şi­me Üzü­lür­dün yor­gun bit­k...

Köşe Yazısı

Rab­bim Bilir Beni

Kimse bil­me­se de Rab­bim bilir beni O görür ku­lu­nun nasıl acı çek­ti­ği­ni R...

Köşe Yazısı

Gelme Geri

Unut­ma, ben ger­çek­ten çok sev­miş­tim seni Öze­lim bil­miş­tim kal­bim­de­ki ...

Köşe Yazısı

Adın Gizli

Göz­le­ri­min ke­na­rın­da hâlâ ba­kı­şı­nın izi Ak­lı­ma gel­dik­çe alıp gö­tü­...

Köşe Yazısı

Bit­mi­yor­sun Sen

Ol­mu­yor, is­te­sem de bi­ti­re­mi­yo­rum seni Fır­tı­na­lar ko­pu­yor içim­de,...

GÜNDEM

SPOR

SİYASET

KÖŞE YAZARLARI