Azmi Durmuş « Giresun İleri Gazetesi

SON DAKİKA
Azmi Durmuş
Azmi Durmuşazmidurmus@hotmail.de

YAZARA AİT TÜM YAZILAR

Köşe Yazısı

HALİD ZİYA UŞAK­LIGİL-TÜRK EDEBİYATI

Halid Ziya Uşak­lı­gil, 1866 yı­lın­da doğdu; 1945 yı­lın­da 79 ya­şın­day­ken h...

Köşe Yazısı

PA­PAT­YA FALI

Yunan Mi­to­lo­ji­sin­de Tan­rı­la­rın Ba­ba­sı Zeus’tur. Bi­lin­di­ği gib...

Köşe Yazısı

VİCTOR HUGO KİMDİR?

Fran­sız ede­bi­ya­tı­nın ünlü isim­le­rin­den biri olan Vic­tor Hugo 26 Şubat 1...

Köşe Yazısı

SEZAR KİMDİR?

Jül Sezar, Ro­ma­lı büyük asker ve dev­let ada­mı­dır. Dö­ne­min­de Roma İmpa­ra...

Köşe Yazısı

AV­RU­PA­LI VE NAMUS KAV­RA­MI

Yak­la­şık 50 yıl­dır ya­şa­dı­ğım Av­ru­pa’daki namus kav­ra­mı­nı tam ma...

Köşe Yazısı

ADAM SMİTH VE “KA­ZAN-KA­ZAN” SİSTEMİ

Adam Smith, 16 Ha­zi­ran 1723 yı­lın­da İskoç­ya’da dün­ya­ya geldi. Ahlak...

Köşe Yazısı

KADER KURBANLARI

Dün­ya­nın bir­çok ül­ke­si­nin şarkı ve tür­kü­le­ri, o ül­ke­nin sos­yo­lo­jik...

Köşe Yazısı

NA­POL­YON HAK­KIN­DA AZ BİLİNEN­LER

Yeni Çağı bi­ti­rip Yakın Çağı baş­la­ta­cak kadar önem­li ih­ti­lal­dir Fran­sı...

Köşe Yazısı

ÜNLÜ ŞAİRİMİZ ORHAN VELİ KANIK

Saygı değer oku­yu­cu­la­rım; ünlü şa­iri­miz, büyük usta Orhan Veli Kanık sa­de...

Köşe Yazısı

ZENGİNLER VE IRK­ÇI­LIK

Irk­çı­lık Nedir? Mal­col­mX, ırk­çı­lı­ğın bir dü­şün­ce değil psi­ko­lo­jik bi...

GÜNDEM

SPOR

SİYASET

KÖŞE YAZARLARI