673 konut sa­tıl­dı « Giresun İleri Gazetesi

SON DAKİKA

673 konut sa­tıl­dı

Bu haber 26 Kasım 2020 - 9:27 'de eklendi ve 120 views kez görüntülendi.

Gi­re­sun’da ekim ayı içe­ri­sin­de top­lam 673 konut sa­tı­şı ger­çek­leş­ti

Tür­ki­ye İsta­tis­tik Ku­ru­mu’nun ve­ri­le­ri­ne göre, Gi­re­sun’da 2020 yı­lı­nın ilk 10 ayın­da top­lam 6 bin 380 konut sa­tı­şı ger­çek­leş­ti.
Ekim ayı içe­ri­sin­de sa­tı­lan ko­nut­la­rın 324’u ilk satış, 349’u ikin­ci el satış olmak üzere top­lam 673 konut sa­tıl­dı. 2020 yılı ekim ayın­da Gi­re­sun’da sa­tı­lan konut sa­yı­sı bir ön­ce­ki yılın aynı ayına yüzde 11,67 azal­dı. 2019 yılı ekim ayın­da ise 762 konut sa­tıl­dı. 2020 yı­lı­nın ilk 10 ayın­da Gi­re­sun’da konut sa­tış­la­rı­nın en fazla ol­du­ğu ay ise 1061 konut sa­tı­şıy­la tem­muz ayı oldu. Sa­tış­la­rın en az ol­du­ğu ay ise 194 konut sa­tı­şıy­la nisan ayı oldu. 2019 yı­lı­nın ilk 10 ayın­da Gi­re­sun’da 5 bin 32 konut sa­tı­lır­ken 2020 yı­lı­nın ilk 10 ayın­da yüzde 26,78 ar­ta­rak 6 bin 380 konut sa­tı­şı ger­çek­leş­ti.