SON DAKİKA

Yeni has­ta­ne­ye acil gi­ri­şi yolu ya­pı­lı­yor

Bu haber 21 Şubat 2020 - 10:11 'de eklendi ve 178 views kez görüntülendi.

Aksu mev­ki­in­de ya­pı­mı süren yeni has­ta­ne­nin acil gi­ri­şi yolu be­le­di­ye ekip­le­ri ta­ra­fın­dan ya­pı­lı­yor. Fen İşleri Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan ve SEKA ana­yo­lu ile has­ta­ne ara­sın­da uy­gu­la­na­cak yol pro­je­si­nin kısa za­man­da ta­mam­lan­ma­sı­nın he­def­len­di­ği bil­di­ril­di. Yak­la­şık 1000 met­re­yi bulan yolda alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı­nın ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan, fil­ler mal­ze­me se­ri­mi ve as­falt dö­kü­mü­ne ge­çi­le­ce­ği ifade edil­di.