SON DAKİKA

Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

İLÇE HABERLERİ, YEREL HABERLER

ÜRETİCİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Bu haber 22 Ağustos 2019 - 11:14 'de eklendi ve 35 views kez görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla yedinci kez devreye giren TMO, üreticilerden fındık almaya başladı

Açıklanan fiyattan ve TMO’nun fındık alımından memnun olduklarını ifade eden üreticiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ettiler

Giresun Ticaret Borsası Lisanslı Deposu’na Ayşe Ensar adına yapılan ilk teslimatta 760 kilo fındık 18.36 TL’den işlem görerek teslim alındı.

Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın ta­li­ma­tıy­la ye­din­ci kez dev­re­ye giren Top­rak Mah­sul­le­ri Ofisi, dün Gi­re­sun’da üre­ti­ci­ler­den fın­dık al­ma­ya baş­la­dı. TMO, Gi­re­sun Ti­ca­ret Bor­sa­sı­nın Fın­dık Li­sans De­po­su’nda ön­ce­den ran­de­vu alan üre­ti­ci­ler­den alım kri­ter­le­ri doğ­rul­tu­sun­da Gi­re­sun ka­li­te ka­buk­lu fın­dı­ğı ki­log­ram ba­şı­na 17 TL’den alı­yor.
TMO Genel Mü­dü­rü Ahmet Gül­dal, ofi­sin Gi­re­sun’daki alım mer­ke­zi­ni zi­ya­ret ede­rek, ça­lış­ma­la­rı ye­rin­de in­ce­le­di. Gül­dal, “Fın­dık alım­la­rı için Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 700 per­so­nel gö­rev­len­dir­dik. Alım dö­ne­mi­nin so­nu­na kadar 700 per­so­ne­li­miz dö­nü­şüm­lü ola­rak görev ya­pa­cak­lar. 33 ayrı alım nok­ta­sı, 60 ci­va­rın­da da ekip kur­duk” dedi.
TMO’nun kota uy­gu­la­ma­sı­nın bu­lun­ma­dı­ğı­nı, bu­ra­da verim or­ta­la­ma­sı­nın baz alın­dı­ğı­na işa­ret eden Gül­dal, “Verim or­ta­la­ma­la­rın­da yüzde 15 ci­va­rın­da artış yap­tık. Gi­re­sun mer­kez 65 ki­log­ra­ma kadar çıktı. Sa­de­ce Gi­re­sun’da değil, tüm fın­dık böl­ge­le­rin­de yüzde 10-15 ara­lı­ğın­da, en çok Gi­re­sun’da artış oldu” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

FİSKOBİRLİK ile iş­bir­li­ği ya­pı­la­cak

FİSKOBİRLİK ile iş­bir­li­ği ko­nu­sun­da de­ğer­len­dir­me­ler yapan TMO Genel Mü­dü­rü Ahmet Gül­dal, “Fın­dık alım ko­nu­sun­da FİSKOBİR-LİK’in de bir ta­le­bi ol­muş­tur ve bizim ta­ra­fı­mız­dan da olum­lu kar­şı­lan­mış­tır. Bu ko­nu­da henüz pro­to­kol aşa­ma­sın­da olun­du­ğu­nu bi­li­yo­rum. Ge­rek­li ça­lış­ma­lar ya­pıl­dık­tan sonra bir iş­bir­li­ği söz ko­nu­su ola­cak­tır” dedi.

PİYASALARDA SON DURUM

 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -

EN ÇOK KAZANANLAR

  EN ÇOK KAYBEDENLER

   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

    BUGÜN 1000TL NE OLDU?

    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN