SON DAKİKA

Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

İLÇE HABERLERİ, YEREL HABERLER

Polis me­mu­ru tar­tış­tı­ğı ak­ra­ba­sı­nı vurdu

Bu haber 20 Ağustos 2019 - 11:07 'de eklendi ve 82 views kez görüntülendi.

Gi­re­sun’un Es­pi­ye il­çe­sin­de bir polis memu­ru tar­tış­tı­ğı ak­ra­ba­sı­nı ta­ban­cay­la ya­ra­la­dı.
Alı­nan bil­gi­ye göre, Mer­kez Ma­hal­le­si’nde Sam­sun Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğün­de gö­rev­li polis me­mu­ru S.A. ile ak­ra­ba­sı B.A. ara­sın­da henüz be­lir­le­ne­me­yen bir ne­den­den do­la­yı tar­tış­ma çıktı.
Tar­tış­ma­nın bü­yü­me­si üze­ri­ne S.A, üze­rin­de bu­lu­nan ta­ban­cay­la B.A’ya ateş etti. Her iki ba­ca­ğın­dan da ya­ra­la­nan B.A, Es­pi­ye Dev­let Has­ta­ne­sin­de te­da­vi al­tı­na alın­dı.Bu arada, ola­yın ar­dın­dan kaçan polis me­mu­ru­nun ya­ka­lan­ma­sı için ça­lış­ma baş­la­tıl­dı.