SON DAKİKA

OSB’ler üre­ti­yor Tür­ki­ye bü­yü­yor

Bu haber 18 Şubat 2020 - 10:22 'de eklendi ve 150 views kez görüntülendi.

Gi­re­sun 2. Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si Mü­dü­rü Mete Ba­ha­dır Yıl­maz, 2. OSB’nin alt­ya­pı yapım işi­nin kesin ka­bu­lü­nü yap­tık­la­rı­nı ve Ba­kan­lık ona­yı­nı al­dık­la­rı­nı açık­la­dı. Yıl­maz, ko­nuy­la il­gi­li ver­di­ği bil­gi­de; “Gi­re­sun 2.​Or­ga­ni­ze Sa­na­yi alt­ya­pı yapım işi­nin kesin ka­bu­lü­nü de ku­sur­suz nok­san­sız yap­tık ve Ba­kan­lık ona­yı­mı­zı da aldık. Alt yapı in­şa­at­la­rı kap­sa­mın­da; 180­bin m³ kazı ve dolgu, 61bin m² ki­lit­li parke imar yolu, 5bin m³ taş duvar, 4100 m içme suyu, 3100 m yağ­mur suyu hattı, 3200 m ka­na­li­zas­yon hattı, 15bin m Te­le­kom hattı, 1050 m dere ıslah ka­na­lı ima­lat­la­rı­nı ta­mam­la­dık. Sa­na­yi Tek­no­lo­ji Ba­kan­lı­ğı­mız Per­so­nel­le­ri; İnş Müh. Yahya Keser’e, İnş. Müh. Recep Süner’e, Mak. Müh. Ne­ca­ti Yo­ğurt a ve Gi­re­sun Özel İda­re­si Per­so­ne­li İnş. Müh. Orhan Bodur’a te­şek­kür ede­riz. OSB’ler üre­ti­yor, Tür­ki­ye bü­yü­yor” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.