SON DAKİKA

“LİMANDAKİ SİLOLAR YIKILACAK”

Bu haber 24 Eylül 2020 - 8:41 'de eklendi ve 808 views kez görüntülendi.

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, kamuoyunda çok büyük tepkilere yol açan Giresun Limanı’ndaki silolar hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerekli talimatı verdiğini hatırlatarak çok net konuştu

“AFETİN YARALARI HIZLA SARILIYOR”

AK Parti Giresun Milletvekili Avukat Kadir Aydın, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Cumhur Karahasan ve Yener Türk ile birlikte dün gazetemize ziyarette bulundu. Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz Mesut Erdoğan ve Genel Yayın Yönetmenimiz Mehmet Yıldırım’a gündemdeki konular hakkında önemli açıklamalar yapan Milletvekili Aydın; “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ilimizde yaşanan sel afetinin ardından devletin bütün imkanlarının felaketin yaralarının sarılması için gerekli talimatı hemen verdi. Cumhurbaşkanımızın bu talimatıyla afet bölgelerinde yaralar hızla sarılıyor. Selden en çok etkilenen Dereli ilçemiz başta olmak üzere tüm afet bölgelerinde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışmalarımızın kısa bir süre içerisinde tamamlanması için her türlü hassasiyet gösteriliyor. Göreceksiniz çok kısa sürede bu çalışmalar bitecek” dedi.

“SİLOLAR İÇİN TALİMAT VERİLDİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Giresun’da verdiği talimatlardan birinin de Giresun Limanı’ndaki siloların yıkılması olduğunu hatırlatan Milletvekili Aydın; “Bizler Cumhurbaşkanımızın izinin de, sözünün de takipçisiyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız limandaki siloların yıkılması talimatını ilimizde verdi. Kamuoyunda bu konuyu farklı yerlere çekmeye çalışanlar olduğunu görüyoruz. Bizim liman çalışmasın, liman kapatılsın gibi bir düşüncemiz yok. Ancak liman konusunda liman yetkilileri tarafından verilen taahhütler yerine getirilmedi. Limana yapılan silolar ise şehrimizin denizle arasına set çekti. Bu çirkin görüntünün ortadan kaldırılması için Cumhurbaşkanımız tarafından gerekli talimat verildi. Giresun Limanı’ndaki görüntü kirliliği ortadan kaldırılacak” dedi.

“FINDIK FİYATLARI MEMNUN EDİYOR”

İçerisinde bulunduğumuz fındık sezonu hakkında da samimi konuşan Milletvekili Aydın; “AK Parti hükümeti olarak bizler milli ürünümüz fındığa ve fındık üreticilerine her zaman destek olduk. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla son iki yılda Toprak Mahsulleri Ofisi’nin daha aktif ve daha profesyonel bir şekilde fındıkta müdahil alım yapması fındık fiyatlarına hem istikrar getirdi hem de fiyatların yükselmesini sağladı. Bu olumlu tablodan hem üreticimiz, hem sanayicimiz, hem de ihracatçılar memnun kaldı. Dolayısıyla fındık konusunda çok doğru adımlar atıldığını görüyoruz. Bu olumlu tablonun ilerleyen süreçte de devam edeceğini söyleyebiliriz. Yaşanan süreçten fındık sektörünün tüm paydaşlarının memnun olmasından bizlerde memnun oluyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“FKB’DE SİSTEMSEL SIKINTILAR VAR”

FİSKOBİRLİK konusunda kamuoyuna yansıyan gelişmeler hakkında da görüşlerini açıklayan Milletvekili Aydın; “FİSKOBİRLİK marka değeri yüksek bir üretici birliğidir ve merkezi Giresun’dur. FİSKOBİRLİK babalarımızın, atalarımızın, dedelerimizin kurduğu bir üretici birliğidir. Mevcut yönetim ve delege sistemiyle FİSKOBİRLİK’in tam anlamıyla ayağa kalkması zor görünüyor. Sistemden kaynaklanan önemli sıkıntılar var. Fındık deyince akla Giresun, Giresun deyince akla fındık ve FİSKOBİRLİK gelir. Biz FİSKOBİRLİK bütün

yatırımlarını Giresun’a yapsın demiyoruz ancak burada FİSKOBİRLİK’in samimiyetini görebilmemiz için 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde FİSKOBİRLİK’e tesis edilen araziye entegre inşaatı bir an önce yapılmalı ve niyeti görülmelidir” ifadelerini kullandı.

“ÖZEL İDA­RE­DE SO­NU­NA KADAR GİDİLSİN”

AK Parti Gi­re­sun Mil­let­ve­ki­li Kadir Aydın, İl Özel İdare Genel Sek­re­te­ri Hü­se­yin Taş­kın’ın İçiş­le­ri Ba­ka­nı Sü­ley­man Soylu’nun ta­li­ma­tıy­la gö­rev­den alın­ma­sı hak­kın­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da; “Bu konu çok has­sas bir ko­nu­dur ve çok iyi araş­tı­rıl­ma­lı­dır. Or­ta­da somut bir durum yok­ken kimse suçlu ilan edil­me­me­li­dir. Ancak ka­mu­oyun­da iddia edil­di­ği gibi İl Özel İda­re­si’nde her hangi bir usul­süz­lük var ise bunun he­sa­bı da mut­la­ka so­rul­ma­lı­dır. İl Özel İda­re­si’nde tüyü bit­me­miş ye­ti­min hakkı var­dır ve ucu kime do­ku­nur­sa do­kun­sun bu işin üze­ri­ne gi­dil­me­li­dir” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.