Konal güven ta­ze­le­di « Giresun İleri Gazetesi

SON DAKİKA

Konal güven ta­ze­le­di

Bu haber 09 Kasım 2020 - 10:34 'de eklendi ve 10.012 views kez görüntülendi.

MHP Gi­re­sun İl Baş­kan­lı­ğın­da dün 13. Ola­ğan Kong­re he­ye­ca­nı ya­şan­dı. Yoğun ka­tı­lı­mın ol­du­ğu genel ku­rul­da mev­cut baş­kan Er­tuğ­rul Gazi Konal baş­ka­lı­ğın­da­ki tek lis­tey­le se­çi­me gi­dil­di. Ya­pı­lan oy­la­ma so­nu­cu Konal, ye­ni­den MHP İl Baş­ka­nı se­çil­di. Konal, bu­ra­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, Gi­re­sun gibi Milli Mü­ca­de­le dö­ne­min­de ta­ri­he is­mi­ni altın harf­ler­le yaz­dır­mış bir ilde par­ti­si­ne hiz­met etme şan­sı­nın doğ­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak, “Ne mutlu bu da­va­ya nefes olan ül­kü­daş­la­rı­ma, ne mutlu bu bay­rak ya­rı­şı mü­ca­de­le­sin­de yer alan­la­ra” dedi. Genel ku­ru­la MHP An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Erkan Ha­be­ral, Gi­re­sun Be­le­di­ye Ay­te­kin Şen­li­k-oğ­lu, AK Parti İl Baş­ka­nı Kenan Tatlı ile bir­lik­te da­vet­li­ler ve par­ti­li­ler ka­tıl­dı.