SON DAKİKA

“Keşke” dememek için ürünlerinizi sigortalatın

Bu haber 12 Şubat 2020 - 10:43 'de eklendi ve 1.377 views kez görüntülendi.

Karan, üreticileri zirai don başta olmak üzere diğer doğal afetlere karşı ürünlerini güvence altına almaya davet etti. Karan, fındıkta devlet destekli tarım sigortası poliçe başvurusunun üçte ikisinin devlet tarafından karşılandığına dikkati çekti.

FIN­DIK­TA 10 MART, KİVİDE 5 MART SON

Gi­re­sun Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Nu­rit­tin Karan, fın­dık­ta dev­let des­tek­li tarım si­gor­ta­sı baş­vu­ru sü­re­si­nin 10 Mart 2020’de sona ere­ce­ği­ni be­lir­te­rek, üre­ti­ci­le­re bu ta­ri­he kadar si­gor­ta yap­tır­ma­la­rı çağ­rı­sın­da bu­lun­du. Fın­dık­ta si­gor­ta için son ta­ri­hin 10 Mart, ki­vi­de ise 5 Mart ol­du­ğu­nu anım­sa­tan Karan, “Üre­ti­ci­le­ri­mi­zin bu­gün­den si­gor­ta­la­rı­nı yap­tır­ma­la­rı kendi men­fa­ati­ne ola­cak­tır. Üre­ti­ci­le­ri­miz ürün­le­ri­ni TARSİM gü­ven­ce­siy­le FİSKOBİRLİK Si­gor­ta ve diğer si­gor­ta acen­te­le­ri ara­cı­lı­ğıy­la gü­ven­ce al­tı­na ala­bi­lir” dedi.

MUT­LA­KA SİGORTA YAP­TI­RIL­MA­LI­DIR

Karan, “Bir hafta önce 26 de­re­ce­yi bulan hava sı­cak­lık­la­rı 2 gün sonra sı­fı­rın al­tın­da 3 de­re­ce­le­re kadar düş­mek­te­dir. Yani 2 gün aray­la yak­la­şık 30 de­re­ce­lik sı­cak­lık farkı var­dır. Bu ne­den­le üre­ti­ci­le­rin önü­müz­de­ki ay­lar­da, geç­miş­te ol­du­ğu gibi büyük bir don afeti ile karşı kar­şı­ya kal­ma­sı du­ru­mun­da ürün kay­bı­nı kar­şı­la­ya­cak tek sis­tem olan TARSİM ile fın­dık bah­çe­le­ri­ne mut­la­ka si­gor­ta yap­tır­ma­la­rı ge­rek­mek­te­dir. Aksi tak­dir­de son piş­man­lık fayda ver­mez. ‘Keşke’ de­me­mek için en kısa sü­re­de fın­dık bah­çe­le­ri­mi­ze si­gor­ta yap­tır­ma­mız ge­rek­mek­te­dir” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

PİYASALARDA SON DURUM

 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -

EN ÇOK KAZANANLAR

  EN ÇOK KAYBEDENLER

   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

    BUGÜN 1000TL NE OLDU?

    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN