SON DAKİKA

İş ka­za­sı yine can aldı

Bu haber 16 Mayıs 2019 - 11:35 'de eklendi ve 1 views kez görüntülendi.

Ti­re­bo­lu’da in­şa­atın ye­din­ci ka­tın­dan düşen işçi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. İlçe­nin Ki­li­se Burnu Mev­ki­sin­de­ki bir in­şa­atın ye­din­ci ka­tın­da ça­lı­şan Ra­ma­zan Kayar (43), henüz be­lir­le­ne­me­yen ne­den­le dü­şe­rek ağır ya­ra­lan­dı. Am­bu­lans­la Ti­re­bo­lu Dev­let Has­ta­ne­si’ne kal­dı­rı­lan Kayar, ya­pı­lan tüm mü­da­ha­le­le­re rağ­men kur­ta­rı­la­ma­dı ve ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Olay­la il­gi­li baş­la­tı­lan so­ruş­tur­ma­nın sür­dü­rül­dü­ğü bil­di­ril­di.