SON DAKİKA

Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

İLÇE HABERLERİ, YEREL HABERLER

İHL me­zun­la­rı bu­luş­tu

Bu haber 15 Ağustos 2019 - 12:01 'de eklendi ve 52 views kez görüntülendi.

Gi­re­sun İmam Hatip Li­se­si 52. ku­ru­luş yıl­dö­nü­mün­de eski me­zun­la­rı­nı bir araya ge­tir­di. Kur­ban Bay­ra­mı’nın üçün­cü günü dü­zen­le­nen or­ga­ni­zas­yon Gi­re­sun Nu­ret­tin Ca­nik­li İmam Hatip Li­se­si’nde ger­çek­leş­ti­ril­di. Yoğun ka­tı­lı­mın ol­du­ğu et­kin­li­ğe AK Parti Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Nu­ret­tin Ca­nik­li de ka­tıl­dı. Okul yıl­la­rı­nın yad edil­di­ği or­ga­ni­zas­yon günün anı­sı­na ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çek­ti­ril­me­siy­le son buldu.