“HİZMETLERİMİZ HIZ KESMEDEN SÜRECEK” « Giresun İleri Gazetesi

SON DAKİKA

“HİZMETLERİMİZ HIZ KESMEDEN SÜRECEK”

Bu haber 19 Ocak 2021 - 9:34 'de eklendi ve 360 views kez görüntülendi.

Başkan Şenlikoğlu, dün düzenlediği basın toplantısında görev sürelerinde yaptıklarını anlattı, geleceğe yönelikte Giresunlulara önemli mesajlar yolladı.

“VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TEK TEK YERİNE GETİRECEĞİZ”

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, dün düzenlediği basın toplantısında hem 2020 yılını hem de görev süresini değerlendirdi. Şenlikoğlu, Giresun’u daha da yaşanabilir ve çevre iller ile yarışabilir bir hale getirmek için var güçleriyle çalıştıklarını ve bunu gerçekleştirmek adına da sürekli olarak Ankara’da Bakanlıklar ve Genel Müdürlükler bazında görüşmelerde bulunduğunu açıkladı. Giresunlu’ya vermiş oldukları tüm vaatleri yerine getireceklerini ve bunların bir bölümünü hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Şenlikoğlu, projeleri üç ana başlık altında değerlendirerek şu bilgileri verdi:

“TAMAMLANAN PROJELERİMİZ VE ÇALIŞMALARIMIZ”

“Bulancak durağı ve şehir girişi projesi, sahil yolu ve meydan aydınlatma projesi, şehrin doğu ve batısına totem, İnönü Caddesi düzenleme ve aydınlatma, Ay-Yıldız ışıklandırma direği, Karayolları yan yol devri, plajların devri, sahilde bulunan sportif ve sosyal alanların Belediyeye devri, Fındığın Başkenti Anıtı (şehir girişi),Valilik önü Ay-Yıldız anıtı, Belediyeye kazandırılan araç filosu, Belediyeye kazandırılan proje hibeleri, Teyyaredüzü büyük park, ihtiyaç sahiplerine nakdi, erzak, kırtasiye, ulaşım ve yakacak yardımı, sosyal market, peyzaj düzenlemeleri (dekoratif büyük çiçeklikler), şehir genelinde üst ve altyapı çalışmaları, jeoradar ile şehrin altyapısının röntgeninin çekilmesi, kültür, sosyal ve sanatsal faaliyetler (Ramazan iftarı, sokak basketbolu, plaj futbolu, yazlık sinema, kitap okuma, kitap fuarı), evde bakım ve sağlık hizmetleri, sportif projeler (minikler futbol okulu, erkekler ve kızlar altyapı basketbol okulu), Kale aydınlatma ve çevre düzenlemesi, Doğu ve Batı’dan görünen Giresun yazısı, tam donanımlı kombine vidanjör, 2020 yaz dönemi boyunca 30 bin ton asfalt serimi, Nihatbey Caddesi yenileme (altyapı, asfalt kaldırım, ışıklandırma).

“DEVAM EDEN PROJELERİMİZ VE ÇALIŞMALARIMIZ”

İlk çöp alanının kaldırılmasıyla birlikte aynı yere rekreasyon alanı, oto galericiler sitesi, 3 milyonluk asbest altyapı çalışması, Özel İdare binası (yeni Belediye binası) tadilat, Keşap Durağı İle Alpaslan Caddesi cephe giydirme, Gedikkaya cam teras, plajlar bölgesinde düzenleme, Giresun mekan (Belediye sosyal tesisi), Aksu Mahallesi bilgi evi projesi, üreten kadın güçlü kadın projesi (yöresel pazar), Spor Toto başkanlığında 4 adet semt sahası, Cumartesi pazarı projesi.

“HAZIRLIK AŞAMASINDA OLAN PROJELERİMİZ”

Dal-Çık projesi, millet bahçesi projesi, İkisu bölgesinden sağlanacak olan 50 yıllık içme suyu projesi TOKi arazilerinden Belediyeye devirler (yeni hizmet alanları), Avrupa birliği hibe – biyolojik arıtma tesisi, Doğu ve Batı fındık hali projesi, Küçükköy Mahallesinde TOKi’den alınan 56 dönümlük araziye ticaret merkezi (yaş sebze hali, fındık hali, inşaat malzemeleri satışları vb.), Uzuncakum bölgesine Karadeniz’in en büyük balıkçı barınağı ve su ürünleri merkezi, bisiklet yolu, kentsel dönüşüm.”

“SU SI­KIN­TI­SI YA­ŞAN­MA­YA­CAK”

Gi­re­sun Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ay­te­kin Şen­li­koğ­lu, ku­rak­lı­ğın gö­rül­me­siy­le bir­lik­te ile­ri­ki dö­nem­ler­de su sı­kın­tı­sı­nın ya­şan­ma­ma­sı için yeni içme suyu ku­yu­la­rı­nı açıp dev­re­ye sok­tuk­la­rı­nı be­lir­te­rek: “Yap­tı­ğı­mız bu ça­lış­may­la bir­lik­te ke­sin­ti­ler en aza inecek. Ku­rak­lık teh­di­di­ne karşı hazır ol­ma­lı­yız ve bunu ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz” dedi.

BELEDİYENİN BORCU 270 MİLYON TL
Baş­kan Şen­li­koğ­lu, be­le­di­ye­nin borcu hak­kın­da­ki so­ru­ya da; Gi­re­sun Be­le­di­ye­si­nin şu anda top­lam 270 mil­yon TL bor­cu­nun bu­lun­du­ğu­nu ve bunun da bir ya­pı­lan­dır­ma sü­re­cin­de ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek: “Biz şu an, iş­le­ri­mi­zi nasıl çe­vi­re­bi­li­riz onun he­sa­bın­da­yız. Borç var hiz­met ede­mi­yo­ruz diye bir dü­şün­ce­miz yok. Borç ya­pı­lır, önem­li olan bu bor­cun kar­şı­lı­ğı­nın da ol­ma­sı. Yani borç­la ne hiz­met ya­pıl­dı­ğı, biz bu gözle ba­kı­yo­ruz” ce­va­bı verdi.
Baş­kan Şen­li­koğ­lu, kül­tür mer­ke­zi ih­ti­ya­cı­nı gi­der­mek için, Ata­türk Li­se­si’nin bu­lun­du­ğu alana Kül­tür­han pro­je­si uy­gu­la­na­ca­ğı­nı ve ko­nu­yu takip et­tik­le­ri­ni vur­gu­la­dı.
Şen­li­koğ­lu, şeh­rin en büyük prob­le­mi­nin ba­şın­da imar gel­di­ği­ni bil­di­re­rek: “Ge­ri­ye yö­ne­lik ya­pa­cak bir şe­yi­miz yok. Ancak kendi dö­ne­mi­miz­de en fazla dik­kat ede­ce­ği­miz ko­nu­lar­dan bi­ri­si imar ola­cak­tır” dedi.

“LİMANDAKİ SİLOLAR YIKILMALI”

Başkan Şenlikoğlu, dünkü basın toplantısında limandaki silolar hakkında sorulan soruya; “Limandaki siloların yıkımı için Sayın Cumhurbaşkanımız son talimatı vermiş ve ‘silolar yıkılacak’ demiştir. Bu doğrultuda süreç kurumlar arasındaki görüşmeler bazında devam etmektedir. Şunu özellikle belirtmek istiyorum ki, ben limanın işletilmesine karşı değilim. Sıkıntı şehrin önünün kapanmış olmasıdır. Bu durum insanları etkiliyor. Bu siloların yapılmaması lazımdı, şimdi de yıkılması lazım. İşletmeci firma silolar için bir formül bulabilir, liman dışında başka bir bölgeye yapabilir. Burada bir konuya açıklık getirmek istiyorum; Limandaki silolar konusunda yetki bizde değil, bu konuda yetki denizcilik işletmelerinde ve özelleştirme idaresinde. Bunu da açıklamış olalım” cevabını verdi.