SON DAKİKA

Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

İLÇE HABERLERİ, YEREL HABERLER

Hem­şeh­ri­le­ri­nin hayır du­ala­rı­nı aldı

Bu haber 15 Ağustos 2019 - 12:05 'de eklendi ve 39 views kez görüntülendi.

AK Parti Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Nu­ret­tin Ca­nik­li, Kur­ban Bay­ra­mı’nı mem­le­ke­ti Gi­re­sun’da ge­çir­di. Ca­nik­li, bay­ram bo­yun­ca va­tan­daş­lar­la ku­cak­la­şıp has­ret gi­der­di, on­la­rın sı­kın­tı­la­rı­nı ve dert­le­ri­ni din­le­yip bu sı­kın­tı­la­rı­nın gi­de­ril­me­si için ge­rek­li ta­li­mat­la­rı ve­re­rek, hem­şeh­ri­le­ri­nin hayır du­ala­rı­nı aldı. Va­tan­daş­la­rın git­ti­ği her yerde büyük bir sev­giy­le bağ­rı­na bas­tı­ğı Ca­nik­li, ken­di­si­ne gös­te­ri­len yoğun il­gi­ye aynı şe­kil­de kar­şı­lık ve­re­rek bir kez daha gö­nül­le­ri fet­het­ti.