SON DAKİKA

Gi­re­sun her is­te­di­ği­ni al­ma­ya devam edecek

Bu haber 07 Haziran 2019 - 10:52 'de eklendi ve 1 views kez görüntülendi.

AK Parti Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Nu­ret­tin Ca­nik­li, Ra­ma­zan Bay­ra­mı’nda mem­le­ke­ti Gi­re­sun’a geldi. Ca­nik­li, Gi­re­sun Be­le­di­ye­si’nin ve Va­li­li­ğin dü­zen­le­di­ği bay­ram­laş­ma tö­ren­le­rin­de hem­şeh­ri­le­riy­le ku­cak­la­şa­rak has­ret gi­der­di. Hal­kın çok yoğun sevgi gös­te­ri­le­rin­de bu­lun­du­ğu Ca­nik­li, Ra­ma­zan Bay­ra­mı’nın tüm İslam Alemi için ha­yır­la­ra ve­si­le ol­ma­sı­nı di­le­ye­rek, tek tek bütün va­tan­daş­lar­la bay­ram­laş­tı. 31 Mart Ma­hal­li İda­re­ler Se­çim­le­ri’nde Gi­re­sun Be­le­di­ye Baş­ka­nı se­çi­len Ay­te­kin Şen­li­koğ­lu’nu bir kez daha kut­la­yan Ca­nik­li, hep bir­lik­te Gi­re­sun’u be­le­di­ye­ci­lik an­la­mın­da öz­lem­le bek­le­nen hiz­met­le­re ka­vuş­tu­ra­cak­la­rı­nın sö­zü­nü ve ga­ran­ti­si­ni verdi.