SON DAKİKA

Genç Gi­ri­şim­ci­ler Kurul Baş­kan­la­rı An­ka­ra’da top­lan­dı

Bu haber 20 Şubat 2020 - 10:09 'de eklendi ve 168 views kez görüntülendi.

Gi­re­sun Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Genç Gi­ri­şim­ci­ler Ku­ru­lu Baş­ka­nı De­niz­han Usta, Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği Baş­ka­nı M. Rifat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu hi­ma­ye­sin­de ya­pı­lan genç gi­ri­şim­ci­ler kurul top­lan­tı­sı­na ka­tıl­dı. 81 vi­la­ye­tin genç gi­ri­şim­ci­ler kurul baş­kan­la­rı­nın hazır bu­lun­du­ğu top­lan­tı­da Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği (TOBB), Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı ile TOBB Eko­no­mi ve Tek­no­lo­ji Üni­ver­si­te­si ara­sın­da im­za­la­nan “Gi­ri­şim­ci­lik, Men­tor­luk ve Staj İşbir­li­ği Pro­to­ko­lü” tö­re­ni­ne de iş­ti­rak et­ti­ler.