FARUK NAFİZ ÇAM­LI­BEL « Giresun İleri Gazetesi

https://www.giresunileri.com/konya-ruzgari-esti/

SON DAKİKA

FARUK NAFİZ ÇAM­LI­BEL

Bu haber 23 Ağustos 2021 - 12:01 'de eklendi ve 566 views kez görüntülendi.

18 Mayıs 1898, İstan­bul’da doğan Faruk Nafiz Çam­lı­bel, 08 Kasım 1973’de yine İstan­bul’da ha­ya­tı­nı 75 ya­şın­day­ken kay­bet­ti. Tıp fa­kül­te­sin­de­ki yük­se­köğ­re­ni­mi­ni ya­rı­da bı­ra­ka­rak önce yazar, sonra öğ­ret­men oldu. Kay­se­ri (1922), An­ka­ra (1924-1932) ve İstan­bul’da (1932-1946) ede­bi­yat öğ­ret­men­li­ği, İstan­bul Mil­let­ve­kil­li­ği (1946-27 Mayıs 1960) yaptı. Ak­de­niz’de bir ge­zi­dey­ken ge­mi­de kalp yet­mez­li­ğin­den öldü. Şiire Bi­rin­ci Dünya Sa­va­şı yıl­la­rın­da aruz­la baş­la­dı. Duygu ve dü­şün­ce­yi bir arada yü­rü­ten, ro­man­tik ve re­alist konu ve ha­yat­la­rı iş­le­yen şi­ir­le­riy­le ken­di­si­ne yay­gın bir ün sağ­la­dı. Ana­yurt adın­da haf­ta­lık bir sanat der­gi­si de çı­kar­mış­tı. (8 sayı, 1933). Şiir ki­tap­la­rı: Şar­kın Sul­tan­la­rı (aruz­la, 1919), Gö­nül­den Gö­nü­le (aruz­la, 1919), Dinle Ney­den (He­cey­le, 1919), Çoban Çeş­me­si (he­cey­le, 1926), Suda Hal­ka­lar (aruz­la, 1928), Bir Ömür Böyle Geçti (seçme şi­ir­ler, 1933, 5. b. 1972), Elim­le Seç­tik­le­rim (1934), Akar­su (1937, 1940), Tatlı Sert (mizah şi­ir­le­ri, 1928), Akın­cı Tür­kü­le­ri (epik-di­dak­tik şi­ir­ler, 1938, 1939), He­ye­can ve Sükun (seçme şi­ir­ler, 1959), Zin­dan Du­var­la­rı (aruz­la dört­lük­ler, 1967), Han Du­var­la­rı (seçme şi­ir­ler, 1969), Oyun­la­rı: Ca­na­var (he­cey­le man­zum, 1925), Akın (he­cey­le man­zum, 1932), Öz­yurt (1932), Kah­ra­man (1933), Yayla Kar­ta­lı (1945). Ro­ma­nı: Yıl­dız Yağ­mu­ru (1936). Oyun­la­rı­nın yeni bas­kı­la­rı 1965’tedir.Şimdi ge­le­lim ünlü yazar ve şa­iri­miz Faruk Nafiz Çam­lı­bel’in benim genç di­ma­ğım­da­ki önem­li ye­ri­ne: Öğ­ren­ci­lik yıl­la­rın­da­ki devre ar­ka­daş­la­rı­ma o za­man­lar şöyle bir soru yö­nel­til­miş ol­say­dı; “Faruk Nafiz ismi sana neyi anım­sa­tı­yor?” bu so­ru­nun ya­nı­tı; %85 ora­nın­da şöyle olur­du; “Han Du­var­la­rı” bun­dan çok emi­nim; zira Han Du­var­la­rı­nı hemen he­pi­miz ez­be­re bi­lir­dik. Bu güzel şiiri bu­ra­da pay­laş­ma­yı çok is­ter­dim; fakat çok uzun bir şiir; ancak, o güzel şi­irin için­de çok önem­li bir dört­lük var ki onu pay­laş­ma­dan ede­me­ye­ce­ğim:
“ On yıl var ay­rı­yım Kı­na­da­ğı’ndan
Baba oca­ğın­dan, yar ku­ca­ğın­dan
Bir çiçek der­me­den sevgi ba­ğın­dan
Hu­dut­tan hu­du­da atıl­mı­şım ben.”
Saygı değer oku­yu­cu­la­rım; ta öğ­ren­ci­lik yıl­la­rım­da bile Han Du­var­la­rı­nın için­de­ki bu dört­lü­ğü hep okur­dum belki de yo­lu­mun gur­be­te dü­şe­ce­ği­nin bir ha­ber­ci­siy­di bu dört­lük öyle de oldu. Gur­be­te git­mem, beni mut­suz kıldı gibi an­la­şıl­ma­sın; tam ter­si­ne bu­ra­da çok mut­lu­yum iyi ki öyle oldu; ya­şa­mı­ma yön verdi bu dört­lük benim. Büyük üstat Faruk Nafiz’in başka bir şi­iri­ni bu­ra­da siz­ler­le pay­laş­mak is­ti­yo­rum:
ÇOBAN ÇEŞ­MESİ
De­rin­den de­ri­ne ır­mak­lar ağlar,
Uzak­tan uzağa çoban çeş­me­si,
Ey suyun se­sin­den an­lı­yan bağ­lar,
Ne söy­ler şu dağa çoban çeş­me­si.
**
“Göy­nü­nü Şirin’in aşkı sa­rın­ca
Yol almış ha­ya­tın ufuk­la­rın­ca,
O hızla dağ­la­rı Fer­hat ya­rın­ca
Baş­la­mış ak­ma­ğa çoban çeş­me­si…”
**
O zaman ba­şın­dan aş­kın­dı derdi,
Mer­me­ri oyar­dı, taşı de­ler­di.
Kaç yanık yol­cu­ya soğuk su verdi.
Değdi kaç du­da­ğa çoban çeş­me­si.
**
Ve­fa­sız Aslı’ya yol gös­te­ren bu,
Kerem’in sa­zı­na cevap veren bu,
Ku­ru­yan göz­le­re yaş gön­de­ren bu…
Sız­ma­dı top­ra­ğa çoban çeş­me­si.
**
Leyla gelin oldu, Mec­nun me­zar­da,
Bir susuz yolcu yok şimdi dağ­lar­da,
Ateş­ten kı­za­ran bir gül arar da,
Gezer bağ­dan bağa çoban çeş­me­si,
**
Ne şair yaş döker, ne aşık ağlar,
Ta­ri­he ka­rış­tı eski sev­da­lar.
Bey­hu­de ses­le­nir, bey­hu­de çağ­lar,
Bir sola, bir sağa çoban çeş­me­si…
—————–
Faruk Nafiz Çam­lı­bel gibi ünlü şair ve ya­zar­la­rı­mız bizim çok büyük de­ğer­le­ri­miz­dir. On­la­ra saygı da kusur et­me­me­li­yiz ve hep­si­ni saygı ve hür­met­le an­ma­lı­yız; kay­bet­tik­le­ri­mi­zin me­kan­la­rı cen­net, ışık­la­rı bol olsun di­yo­rum. Kalın Sağ­lı­cak­la.

Azmi Durmuşazmidurmus@hotmail.de

druckerpatronen

escort bayanBeylikdüzü escort bayanAtaköy escort bayanBakırköy escort bayanAvcılar escort bayanŞirinevler escort bayanBahçeşehir escort bayanMerter escort bayanMahmutbey escort bayanKayaşehir escort bayanBüyükçekmece escort bayanKüçükçekmece escort bayanBaşakşehir escort bayanHalkalı escort bayanEsenyurt escort bayanSarıyer escort bayanBahçelievler escort bayanYenibosna escort bayanescorts Dubaiberlin escortsporno izleseks hikayelerisex hikayeleritr.link