SON DAKİKA

Durmak yok hizmete devam

Bu haber 14 Şubat 2020 - 10:53 'de eklendi ve 7.614 views kez görüntülendi.

Başer; “AK Parti’de görev yapmak halka hizmet yolunda bir bayrak yarışıdır. Cumhurbaşkanımız liderliğindeki bu kutlu davaya hizmet eden tüm yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Durmak yok yola devam” dedi.

BAŞER DAVA AR­KA­DAŞ­LA­RI­NA TE­ŞEK­KÜR ETTİ

AK Parti Mer­kez İlçe Baş­ka­nı Meh­met Başer, teş­ki­lat men­sup­la­rıy­la bir­lik­te AK Parti’nin eski Mer­kez İlçe Baş­kan­la­rı­nı zi­ya­ret etti. Başer, Cum­hur­baş­ka­nı ve AK Parti Genel Baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın li­der­li­ğin­de, ku­rul­du­ğu gün­den bu yana AK Parti’ye önem­li hiz­met­ler­de bu­lu­nan her­ke­se tek tek te­şek­kür etti.

“ALLAH BİRLİK VE BE­RA­BERLİĞİMİZİ DAİM EYLESİN”

AK Parti’de görev yap­ma­nın halka hiz­met yo­lun­da bir bay­rak ya­rı­şı ol­du­ğu­na dik­ka­ti çeken Başer, “AK Parti hal­kın par­ti­si­dir, AK Parti hiz­met par­ti­si­dir. Hal­kı­mı­za hiz­met­kar olmak için çık­tı­ğı­mız yolda bu za­ma­na kadar biz­ler­le bir­lik­te da­va­mı­za hiz­met eden tüm yol ar­ka­daş­la­rı­mı­za bir kez daha te­şek­kür edi­yo­ruz. Allah bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­mi­zi daim ey­le­sin. Allah yar ve yar­dım­cı­mız olsun” dedi.