SON DAKİKA

Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

İLÇE HABERLERİ, YEREL HABERLER

Dereye uçan araçta can pazarı

Bu haber 14 Mayıs 2019 - 11:14 'de eklendi ve 12 views kez görüntülendi.

Gi­re­sun’un Bu­lan­cak il­çe­sin­de mey­da­na gelen tra­fik ka­za­sın­da oto­mo­bil de­re­ye uçtu. De­re­ye uçan oto­mo­bi­lin sü­rü­cü­sü ara­cı­nın ta­va­nı­na çı­ka­rak kur­ta­rıl­ma­yı bek­le­di.
Edi­ni­len bil­gi­le­re göre, il­çe­ye bağlı Pa­zar­su­yu kö­yün­de 28 NB 480 pla­ka­lı oto­mo­bil yolun kay­gan ol­ma­sı so­nu­cu S.K.’nin di­rek­si­yon ha­ki­mi­ye­ti­ni kay­bet­me­siy­le Pa­zar­su­yu de­re­si­ne uçtu. Ka­za­nın ar­dın­dan de­re­de­ki ara­cın için­den çık­ma­yı ba­şa­ran S.K. ara­cın ta­va­nı­na çı­ka­rak kur­ta­rıl­ma­yı bek­le­di. Bir süre sonra olay ye­ri­ne gelen Bu­lan­cak Be­le­di­ye­si it­fa­iye ekip­le­ri kur­tar­dı. Hafif şe­kil­de ya­ra­la­nan sü­rü­cü ted­bir amaç­lı has­ta­ne­ye kal­dı­rıl­dı. Ka­zay­la il­gi­li in­ce­le­me baş­la­tıl­dı.