SON DAKİKA

Anlamlı bağış

Genel, GÜNDEM

Denetimler arttırıldı

Bu haber 07 Ağustos 2020 - 13:52 'de eklendi ve 558 views kez görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla dün tüm yurtta olduğu gibi Giresun’da da il protokolü tarafından koronavirüs denetimleri gerçekleştirildi

İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’nın 81 il va­li­li­ği­ne gön­der­di­ği ‘Ko­ro­na­vi­rüs De­ne­tim­le­ri’ ge­nel­ge­si kap­sa­mın­da Gi­re­sun Va­li­si Enver Ünlü ve be­ra­be­rin­de­ki pro­to­kol üye­le­ri­nin ka­tı­lı­mıy­la dün iş yer­le­ri, pazar yer­le­ri, cadde ve so­kak­lar­da maske, sos­yal me­sa­fe ve hij­yen de­ne­tim­le­ri ya­pıl­dı. Gi­re­sun’da iş yer­le­rin­de, pazar yer­le­rin­de, cadde ve so­kak­lar­da sal­gı­na karşı alı­nan ted­bir­le­rin uy­gu­la­nıp uy­gu­lan­ma­dı­ğı de­net­len­di. Vali Ünlü, va­tan­daş­la­ra te­miz­lik, maske ve me­sa­fe­nin öne­mi­ni vur­gu­la­dı. Daha sonra em­ni­yet ekip­le­ri Gi­re­sun’un cadde ve so­kak­la­rın­da de­ne­tim­le­ri­ne devam eder­ken, maske kul­la­nı­mı ko­nu­sun­da va­tan­daş­lar usu­lü­ne uygun şe­kil­de kul­lan­ma­la­rı yö­nün­de ikaz edil­di.