SON DAKİKA

Be­le­di­ye Mec­li­si top­lan­dı

Bu haber 12 Şubat 2020 - 10:39 'de eklendi ve 203 views kez görüntülendi.

Gi­re­sun Be­le­di­ye Mec­li­si Şubat ayı­nın ikin­ci mec­lis top­lan­tı­sı­nı yaptı. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ay­te­kin Şen­li­koğ­lu baş­kan­lı­ğın­da ya­pı­lan top­lan­tı­da gün­dem mad­de­le­ri gö­rü­şül­dü. İmar Ko­mis­yo­nu, Tra­fik Ko­mis­yo­nu, Plan Bütçe Ko­mis­yo­nu ve Cadde Sokak İsmi Ko­mis­yo­nun­dan gelen 25 madde gö­rü­şü­le­rek oy bir­li­ğiy­le ka­ra­ra bağ­lan­dı.
Bir son­ra­ki Be­le­di­ye Mec­li­si­nin ise 5 Mart 2020 ta­ri­hin­de top­lan­ma­sı ka­rar­laş­tı­rıl­dı.