SON DAKİKA

Belediye ekipleri harıl harıl

Bu haber 19 Şubat 2020 - 10:14 'de eklendi ve 181 views kez görüntülendi.

Belediye ekipleri gelen talepleri yerinde inceleyerek, aciliyet sırasına göre sorunları gideriyor

Gi­re­sun Be­le­di­ye­si ekip­le­ri şeh­rin dört bir ya­nın­da ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. Fen İşleri Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri ta­ra­fın­dan; Ha­cı­si­yam Ma­hal­le­si’nde as­falt ta­mi­ra­tı, Büyük Sa­na­yi Si­te­si ile Ni­hat­bey Cad­de­si ara­sın­da yeni imar yolu açma ça­lış­ma­sı ve Çıt­lak­ka­le Ma­hal­le­si Ha­nı­me­li So­kak­ta ise yeni duvar ça­lış­ma­sı ya­pı­lı­yor. Su Kanal Mü­dür­lü­ğü’ne bağlı ekip­ler ta­ra­fın­dan ise, Çay­ka­ra Ma­hal­le­si Ko­nak­ya­nı Sokak’ta ka­na­li­zas­yon hattı ça­lış­ma­sı, Erik­li­man Ma­hal­le­si’nde yeni içme suyu şe­be­ke ça­lış­ma­sı ve Aksu Ma­hal­le­si Meh­met İzmen Cad­de­si’nde yağ­mur suyu hattı ça­lış­ma­sı ger­çek­leş­ti­ri­li­yor.