SON DAKİKA

“BECERİKSİZ, BASİRETSİZ”

Bu haber 21 Şubat 2020 - 10:19 'de eklendi ve 229 views kez görüntülendi.

AK Parti Ordu İl Başkanı Tomakin, TMO’nun fındık satış politikasını eleştiren FKB Başkanı Bayraktar’a açtı ağzını yumdu gözünü

Fis­ko­bir­lik’i if­la­sın eşi­ği­ne ge­ti­rip gö­zü­nü ve umu­du­nu TMO’nun de­po­la­rın­da­ki fın­dı­ğa diken Fis­ko­bir­lik Baş­ka­nı Lütfi Bay­rak­tar’a, Ordu’dan tokat gibi bir cevap geldi. AK Parti Ordu İl Baş­ka­nı Halit To­ma­kin, Bay­rak­tar’ın; “TMO’nun fın­dı­ğı­na ta­li­biz” şek­lin­de­ki açık­la­ma­sı­na ateş püs­kü­re­rek, “Asıl gö­re­vi fın­dı­ğa yeni pa­zar­lar bul­mak, fın­dı­ğı mamul ya­pa­rak en iyi şe­kil­de pi­ya­sa­ya sun­mak ol­ma­sı ge­re­kir­ken mar­ket­çi­li­ğe baş­la­yan be­ce­rik­siz FKB yö­ne­ti­ci­le­ri şimdi çık­mış; “TMO’nun sat­tı­ğı fın­dı­ğa ta­li­biz” di­yor­lar. Her sezon dö­ne­min­de; “Üre­ti­ci­nin fın­dı­ğı­na ta­li­biz” diye açık­la­ma ya­pı­yor­lar, size hangi üre­ti­ci gü­ven­di de fın­dık verdi, bu­gü­ne kadar kaç ton fın­dık al­dı­nız üre­ti­ci­den? Sizin, za­ma­nın hü­kü­met­le­ri ile bir­lik­te olup be­ce­rik­siz, ba­si­ret­siz el­le­ri­niz­de fın­dık yer­ler­de sü­rün­me­di mi? Fın­dık tam de­ğe­ri­ni bul­muş­ken, ye­ni­den mi dev­le­tin ha­zi­ne­si­ne, tüyü bit­me­miş ye­ti­min hak­kı­na göz dik­ti­niz? Şunu bilin ki, ar­ka­nız­da o eski hü­kü­met­ler yok, siz ancak kendi ken­di­ni­zi avu­tur­su­nuz” dedi.