SON DAKİKA

BARIŞ MANÇO ESER­LERİYLE ANIL­DI

Bu haber 21 Şubat 2020 - 10:05 'de eklendi ve 314 views kez görüntülendi.

Gi­re­sun Be­le­di­ye­si, unu­tul­maz eser­le­ri ile her­ke­sin kal­bi­ni ka­za­nan usta sa­nat­çı Barış Manço’yu ölü­mü­nün 21. yıl­dö­nü­mün­de eser­le­riy­le andı.
Unu­tul­maz sa­nat­çı için Gi­re­sun Be­le­di­ye­si Vahit Süt­laş Sah­ne­sin­de “Barış Manço 21. Yıl Anma Kon­se­ri” dü­zen­len­di. Be­le­di­ye kon­ser­va­tu­arı ta­ra­fın­dan ünlü sa­nat­çı­nın unu­tul­maz eser­le­ri ses­len­di­ril­di.
Prog­ra­ma Gi­re­sun Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Osman Öden, Ab­dur­rah­man De­mi­rel ve da­vet­li­ler ile çok sa­yı­da va­tan­daş ka­tı­lır­ken, Barış Manço hay­ran­la­rı ge­ce­ye yoğun ilgi gös­ter­di­ler. Prog­ram ka­tı­lım­cı­lar ta­ra­fın­dan ayak­ta al­kış­lan­dı.