Azmi Durmuş « Giresun İleri Gazetesi

SON DAKİKA
Azmi Durmuş
Azmi Durmuşazmidurmus@hotmail.de

YAZARA AİT TÜM YAZILAR

Köşe Yazısı

MASKE DÜŞ­SÜN ARTIK

Hemen dün­ya­nın her ye­rin­de ve güzel ül­ke­miz Tür­ki­ye’de, iç­le­rin­...

Köşe Yazısı

KANLI NOEL

Kanlı Noel, 21 Ara­lık 1963 ta­ri­hi iti­ba­riy­le Kıb­rıs Türk­le­ri­ne karşı b...

Köşe Yazısı

MAHATMA GANDHİ VE HOCASI

Londra’da hukuk okurken Peters soyadlı, kötü niyetli ve kibirli bir hocası...

Köşe Yazısı

TÜRK KADINI

Eski Yunan ile Roma döneminde kadına olan bakış ile Arapların kadına bakışı aras...

Köşe Yazısı

BİR KÖY ÖĞ­RET­MENİNİN ANI­SI-İLK­BA­HAR UYA­NI­ŞI

Bir gün öğ­ret­men­ler oda­sın­da sınav ka­ğıt­la­rı­nı oku­yor­dum. Bir yan­dan...

Köşe Yazısı

ELİ ÖPÜ­LESİ ÖĞ­RET­MEN

Öğ­ren­ci­le­ri­ne sa­de­ce bilgi ak­tar­may­la ye­tin­me­yip, aynı za­man­da on...

Köşe Yazısı

BANA DO­KUN­MA­YAN YILAN BİN YA­ŞA­MA­SIN

Ata söz­le­ri­mi­ze bir göz gez­dir­di­ği­miz­de, ba­zı­la­rı­nın çok fay­da­lı ...

Köşe Yazısı

AMA­ZON-ALE­XA

Tek­no­lo­ji­nin hızla ge­liş­me­si ile bir­lik­te yeni tek­no­lo­jik alt dal­la...

Köşe Yazısı

HASAN HÜSEYİN KORK­MAZGİL VE TEM­MUZ

Ünlü Şair Hasan Hü­se­yin, so­ya­dı gibi kor­ku­suz bir ki­şi­lik­tir. Ola­ğa­nü...

Köşe Yazısı

BAHRİYE ÜÇOK KİMDİR?

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin ilk kadın akademisyeni olan Bah...

GÜNDEM

SPOR

SİYASET

KÖŞE YAZARLARI