SON DAKİKA

Arama çalışmalarını yakından takip ediyor

Bu haber 14 Eylül 2020 - 10:53 'de eklendi ve 258 views kez görüntülendi.

Bakan Soylu, Giresun’daki sel felaketinde kaybolan 4 kişiyi arama kurtarma çalışmalarında incelemelerde bulundu

İçiş­le­ri Ba­ka­nı Sü­ley­man Soylu, Gi­re­sun’da sel fe­la­ke­tin­de kay­bo­lan 4 ki­şi­yi arama kur­tar­ma ça­lış­ma­la­rı­nı in­ce­le­di.
İçiş­le­ri Ba­ka­nı Sü­ley­man Soylu, 22 Ağus­tos ta­ri­hin­de Gi­re­sun’da mey­da­na gelen sel fe­ke­ti­nin ar­dın­dan devam eden ça­lış­ma­la­rı in­ce­le­di. İlk ola­rak Gi­re­sun Va­li­li­ği’nde Ko­or­di­nas­yon ve De­ğer­len­dir­me Top­lan­tı­sı­na ka­tı­lan Bakan Soylu daha sonra Es­pi­ye il­çe­sin­de devam eden ça­lış­ma­la­rı in­ce­le­di. Bakan Soylu, Gi­re­sun Ti­re­bo­lu-Do­ğan­kent yolu mev­ki­in­de, sel fe­la­ke­tin­de kay­bo­lan 4 ki­şi­yi arama kur­tar­ma ça­lış­ma­la­rın­da in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du.