SON DAKİKA

AK Parti’de kong­re­ler sü­rü­yor

Bu haber 15 Eylül 2020 - 10:29 'de eklendi ve 700 views kez görüntülendi.

Gi­re­sun AK Parti Teş­ki­lat­la­rı ilçe kong­re­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­me­yi sür­dü­rü­yor.
Geç­ti­ği­miz hafta sonu Ti­re­bo­lu’da 6. ola­ğan kong­re­si­ni ger­çek­leş­ti­ren AK Parti’de daha önce ata­may­la gö­re­ve ge­ti­ri­len Mus­ta­fa Yaşlı güven ta­ze­le­di. Dün de Keşap ve Es­pi­ye kong­re­le­ri­ni yapan AK Parti’de Keşap’ta Samet Küçük, Es­pi­ye’de ise Ali Kü­çü­kay­dın baş­kan­lı­ğa se­çil­di.
Kong­re­le­re ka­tı­lan AK Parti Gi­re­sun Mil­let­ve­ki­li Kadir Aydın, “Bu­gü­ne kadar teş­ki­lat­la­rı­mız­da görev yap­mış yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­mi­ze te­şek­kür edi­yor, ilçe baş­kan­lı­ğı­na se­çi­len baş­kan­la­rı­mı­zı ve yö­ne­tim­le­ri­ni teb­rik edi­yo­rum. Kong­re­le­ri­miz ili­mi­ze ve ül­ke­mi­ze ha­yır­lı olsun” dedi.